Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Fortuna Trade, s. r. o. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.


Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje

Údaje sbíráme od svých klientů za účelem korektního vyřízení objednávky a to několika způsoby - při registraci nebo při objednávce. Jde hlavně o jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se společnost Fortuna Trade, s. r. o. řídí platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

Osobní údaje jsou v první řadě využívány na elektronické vyřízení objednávky, realizaci dodávky, zúčtování plateb a s tím související komunikaci s Vámi. Dále pro marketingové účely Fortuna Trade, s. r. o. Společnost Fortuna Trade, s. r. o. se zároveň zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky.


Osobní údaje je možné změnit, aktualizovat nebo odstranit

Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoliv změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na e-mail [email protected] Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a společnost Fortuna trade s. r. o. je nebude dále zpracovávat.

Pokud si nepřejete nadále dostávat newsletter od Bellago.cz, odběr novinek můžete zrušit kliknutím na "odhlášení" v dolní části newsletteru.


Soubory Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a uloží se ve Vašem počítači nebo ve Vašem mobilním zařízení. Společnost Fortuna Trade, s. r. o. používá cookie soubory (tzv. cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit Vaši návštěvu na stránce www.bellago.cz. Nepoužíváme je na uložení Vašich osobních informací.

Na základě cookies získáváme údaje jako je celkový počet zákazníků a také se informujeme, zda jste již naši stránku navštívili. Takto víme, jaké zboží na internetu nakupujete a můžeme Vám nabídnout produkt, který hledáte s akční cenou.

Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat. Soubory cookies můžete odmítnout nebo případně vymazat. Pokyny, jak to udělat naleznete v sekci "Nápověda" Vašeho webového prohlížeče.


Prohlášení společnosti

Provozovatel internetového obchodu bellago.cz se zavazuje dodržovat všechna pravidla, která mu zákon o ochraně osobních údajů ukládá.
Provozovatel serveru www.bellago.cz, se zavazuje:

Vaše osobní údaje, které jsou zmíněny níže, nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky a budou používány výhradně pro potřeby provozovatele internetového obchodu bellago.cz. Tato data pokládáme za přísně důvěrné a chráníme je před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při registraci. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje.

Fyzická osoba:
Jméno a příjmení
Úplnou poštovní adresu
Telefonické a e-mailové spojení

Právnická osoba:
Jméno a příjmení
Název firmy
Úplnou poštovní adresu
Telefonické, případně faxové spojení
IČO
DIČ, připadne DIČ

Tyto údaje umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, který vyžadují obě strany, případně identifikovat Vaši platbu bankovním převodem.
V případě, že požadujete doručování objednávek na jinou adresu než je uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.